Bekijk hier het huisregelement van Den Edel Sport

 • Uw abonnement & bijbehorende sportkaart zijn strikt persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar aan derden en is nodig om tot de club te worden toegelaten. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, uw sportkaart altijd bij u te hebben als u de club betreedt. Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart is Den Edel Sport genoodzaakt om € 6,50 in rekening te brengen voor het aanmaken en uitgeven van een nieuwe sportkaart.
   
 • In het kader van controle van uw identiteit en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij van u een digitale foto en vragen wij om uw e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor (administratieve) doeleinden van Den Edel Sport gebruikt. Veranderingen omtrent uw adres- en/of persoonsgegevens graag schriftelijk doorgeven. Dit kan per post naar onderstaand adres of u kunt uw schrijven bij de receptie/balie inleveren. Den Edel Sport behoudt zich het recht voor leden te vragen om identificatie te tonen.
   
 • Den Edel Sport zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Den Edel Sport uw medische gegevens niet verwerken. Dat betekent dat Den Edel Sport geen (medische) gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven. Geeft u s.v.p. aan indien u klachten/beperkingen heeft of medicijnen gebruikt. Informeer altijd uw instructeur/coach bij wijzigingen in uw gezondheidstoestand.
   
 • Wijziging van uw abonnement moet altijd schriftelijk plaatsvinden. U ontvangt bij (tijdige) opzegging altijd een schriftelijke bevestiging persoonlijk overhandigd en/of thuisgestuurd. Het beeindigen van uw abonnement bij Den Edel Sport kan op dezelfde wijze zoal u lid bent geworden, danwel middels (aangetekend) schrijven. Een opzegging via e-mail of ‘social media’ zal niet worden geaccepteerd, omdat deze vormen van communicatie niet altijd ontvangen en gelezen worden. Wij adviseren nadrukkelijk uw opzegging aangetekend te versturen naar Den Edel Sport en/of lever uw opzegging in bij de receptie en vraag om standaard bevestiging van inlevering als bewijs.
   
 • In geval van overmacht, ziekte instructeur en/of te weinig animo kan het voorkomen dat een les niet (meer) doorgaat. Mogelijk kan de les worden ingehaald of een andere (groeps)les worden gekozen. Regelmatig is er een nieuw sportrooster met de introductie van nieuwe lessen of wijzigingen in het bestaande aanbod van lessen. Zie www.denedel.nl. Den Edel Sport behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen, indien er te weinig deelname is aan de groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang (meer) kunnen vinden.
   
 • Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan sommige van de activiteiten, een introductie te hebben gehad of bekend te zijn met de reglementen van de betreffende activiteit(en). Voor sommige sportactiviteiten kan het noodzakelijk zijn vooraf te reserveren of geldt een leeftijdsgrens. Kinderen onder de 15 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene/instructeur. Voor gebruik zonnebank moet u minimaal 18 jaar of ouder zijn en uw huidtype hebben bepaald.
   
 • Den Edel Sport is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Ga voorzichtig met uzelf en uw spullen om. In de kleedkamers zijn gratis lockers beschikbaar. Maak altijd gebruik van deze kluisjes svp! Laat kleding en waardevolle spullen niet los achter, maar berg ze veilig op. Een slotje is bij onze receptie of een bouwmarkt te koop. Na sluitingstijd worden slotjes die zijn blijven hangen verwijderd.
   
 • Van sporters wordt verwacht dat zij in gepaste sportkleding trainen. In alle sportruimtes en op fitnessapparatuur worden alléén schone sportschoenen gedragen (geen afgevende zolen). Natuurlijk wordt op deze schoenen niet buiten gelopen. Wel zo fris!
   
 • We zitten in het mobiele tijdperk waarin mensen bijna 24 uur per dag bereikbaar kunnen zijn. In de sportruimtes nemen we de tijd voor onszelf en zetten de mobiele telefoon uit of gebruiken hem alleen als muziekspeler. Als er toch gebeld of ge-appt moet worden, dan kan dat in de lounge. Er worden geen digitale opnames gemaakt van andere leden zonder toestemming.
   
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek uit hygienisch oogpunt verplicht. Leg deze bijvoorbeeld over de zitting van fitnessapparatuur of op de vloer van de sportzaal. Maak apparatuur na gebruik altijd even schoon/transpiratievocht vrij, zodat de volgende sporter fris aan de slag kan.
   
 • Vanzelfsprekend worden gebruikte materialen weer netjes en voorzichtig teruggelegd en gaat afval in de daarvoor bestemde bakken. Zo kan iedereen gebruik maken van een nette en opgeruimde (sport)ruimte. Reinig gebruikte apparaten en gewichten na gebruik met de daarvoor bestemde middelen.
   
 • Glaswerk & consumpties mogen niet meegenomen worden in de sportruimtes. Het is verstandig om tijdens het sporten voldoende te drinken. Neem hiervoor een bidon of plastic flesje (met dop) mee de sportruimte in.
   
 • Graag hebben we dat u voor uw vertrek uw eventuele openstaande ‘horecarekening’ voldoet bij de bar-receptie. Bartegoed is niet inwisselbaar voor contanten, overdraagbaar en vervalt bij einde abonnement automatisch.
   
 • Na het sporten kan er in de sauna lekker worden ontspannen. Vanwege de hygie?ne, moet voor een saunagang eerst worden gedoucht. Het gebruik van douches en sauna mag alleen zonder (bad)kleding of ondergoed. Gebruik in de sauna een ruime handdoek om op te zitten. De sauna’s worden (overdag) op verzoek aangezet indien er voldoende animo is.
   
 • Den Edel Sport behoudt zich het recht voor om tassen, kleding en/of kluisjes te controleren. Ook worden cameraopnames gemaakt en vastgelegd om de veiligheid van uw en onze eigendommen te kunnen waarborgen.
   
 • Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk één week voor de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd brengt Den Edel Sport een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten per ‘stornering’ in rekening. Na een 1e herinnering (na de 1e van betreffende maand) of bij contante/pin betaling wordt eveneens € 5,00 extra administratiekosten geincasseerd.
   
 • Wij vragen u om respect te hebben voor uw medeleden, onze medewerkers en de accommodatie.
   
 • Mocht u vragen hebben of is iets onduidelijk? Richt u zich te allen tijde tot één van onze medewerkers. Zij helpen u graag of verwijzen u naar degene die u vraag kan beantwoorden.

voortaan 365 dagen open

CLUB DEN EDEL is voortaan alle dagen van het jaar geopend. 365 dagen kunnen clubleden terecht om het beste uit zichtzelf te hal...

Lees meer

Clubavond

Speciaal voor onze clubleden houden we op vrijdag 8 september een clubavond. Vanaf 20 uur zorgt de DJ voor gezellige muziek. Me...

Lees meer
Meer nieuws